Thủ tục và hồ sơ cần chuẩn bị để hưởng chế độ thai sản năm 2021

Dưới đây Dịch vụ kế toán tại Hải Phòng sẽ hướng dẫn các thủ tục và hồ sơ cần thiết để được hưởng chế độ thai sản:

 

I. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản 

Theo quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH, hồ sơ hưởng chế độ thai sản cần chuẩn bị bao gồm:

 1. Đối với người sử dụng lao động

Danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản (Mẫu 01B-HSB).

  2. Đối với người lao động

Tùy từng trường hợp, người lao động sẽ phải có những loại giấy tờ khác nhau. Cụ thể:

  • Lao động nữ khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; người lao động thực hiện biện pháp tránh thai:

 

– Nếu điều trị nội trú:

+ Bản sao giấy ra viện;

+ Bản sao giấy chuyển tuyến hoặc bản sao giấy chuyển viện trong trường hợp chuyển tuyến.

 

– Nếu điều trị ngoại trú:

+ Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH);

+ Hoặc bản sao giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

 

  • Lao động nữ sinh con:

– Trường hợp thông thường:

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Hoặc trích lục khai sinh;

+ Hoặc bản sao giấy chứng sinh.

 

– Trường hợp con chết sau khi sinh: Ngoài hồ sơ nêu trên còn có:

+ Bản sao giấy chứng tử;

+ Hoặc trích lục khai tử;

+ Hoặc bản sao giấy báo tử.

Trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh

thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ thể hiện con chết.

 

– Trường hợp người mẹ chết sau khi sinh con:

Có thêm bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của người mẹ.

 

– Trường hợp người mẹ sau khi sinh không đủ sức khỏe để chăm sóc con:

Có thêm biên bản giám định y khoa của người mẹ.

 

– Trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai: Có thêm một trong các giấy tờ:

+ Nếu điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.

+ Nếu điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.

+ Nếu phải giám định y khoa: Biên bản giám định y khoa.

 

– Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con: Có thêm:

+ Bản sao của bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;

+ Văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.

 

  • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi:
Bản sao giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

 

  • Lao động nam hoặc người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con:

– Bản sao giấy chứng sinh;

– Hoặc bản sao giấy khai sinh;

– Hoặc trích lục khai sinh.

 

Trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi mà giấy chứng sinh

không thể hiện thì có thêm giấy tờ của cơ sở khám, chữa bệnh thể hiện việc sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao

hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

 

  • Lao động nam hoặc người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con:

– Bản sao giấy chứng sinh;

– Hoặc bản sao giấy khai sinh;

– Hoặc trích lục khai sinh.

 

Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao

hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

 

  • Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH do thôi việc trước khi sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi:

– Hồ sơ theo quy định tại trường hợp sinh con hay nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi đã nêu.

– Trường hợp mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai thì có thêm giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai.

– Trường hợp thanh toán phí giám định y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định;

bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định.

 

dịch vụ kế toán hải phòng

Thủ tục và hồ sơ cần chuẩn bị để hưởng chế độ thai sản

II. Thủ tục hưởng chế độ thai sản 

Sau khi có đủ hồ sơ nêu trên, người lao động thực hiện theo trình tự sau:

 

Bước 1. Người lao động nộp hồ sơ

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc,

người lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản nêu trên cho người sử dụng lao động.

Trường hợp đã thôi việc trước khi sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi, người lao động trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

 

  • Người sử dụng lao động nộp hồ sơ

Sau khi tập hợp đầy đủ hồ sơ từ phía người lao động, đơn vị sử dụng lao động sẽ phải lập

danh sách 01B-HSB và nộp cùng bộ hồ sơ tới Cơ quan BHXH trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trường hợp đơn vị sử dụng lao động sử dụng giao dịch điện tử thì thực hiện

lập hồ sơ trên phần mềm, ký số và gửi kèm giấy tờ lên quan lên

Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức IVAN.

 

Bước 2. Cơ quan BHXH giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ người lao động hoặc người sử dụng lao động,

cơ quan BHXH giải quyết và chi trả chế độ trong thời hạn:

– Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp do người sử dụng lao động đề nghị.

– Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp người lao động,

thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH.

Người lao động hoặc thân nhân của người lao động có thể nhận trợ cấp thông qua một trong các hình thức:

  • Trực tiếp qua tài khoản ATM của người lao động.
  • Thông qua đơn vị sử dụng lao động.
  • Nhận trợ cấp trực tiếp tại cơ quan BHXH trong một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như thôi việc trước thời điểm sinh con.

Trên đây là thủ tục hưởng chế độ thai sản mới nhất cho người lao động.

Người lao động nên lưu ý để hưởng trọn sự hỗ trợ từ chính sách bảo hiểm xã hội.

 

Dịch vụ kế toán Song Hồng chúc các bạn thành công!

Fanpage: https://www.facebook.com/dichvuketoantrongoihaiphong

Thông tin

Dịch vụ

Chữ ký số tại Hải Phòng

Kế Toán Song Hồng – Giữ vững sự hài lòng, Đồng hành cùng doanh nghiệp.