CHI PHÍ THUÊ NHÀ CHO GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH 1TV CÓ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ ?

Dịch vụ kế toán thuế Hải Phòng xin tổng hợp một số chú ý về CHI PHÍ THUÊ NHÀ CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH 1TV

Chi phí thuê nhà cho giám đốc Cty TNHH 1TV do cá nhân đó là chủ:

Không được trừ khi tính thuế TNDN – Nhưng được trừ khi tính thuế TNCN (Không chịu thuế TNCN)

Theo Công văn 5636/CT-TTHT ngày 14/6/2018 của Cục Thuế TP. HCM
“Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp Công ty là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,

có phát sinh khoản chi phí thuê căn hộ và các chi phí kèm theo

(điện, nước, internet) cho ông Christiansen Ronni Kim Gothard là giám đốc,

chủ sở hữu Công ty ở để tạm trú và sinh hoạt tại Việt Nam thì khoản chi phí này không được tính vào chi phí được trừ 

khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khoản lợi ích mà ông Christiansen Ronni Kim Gothard

nhận được nêu trên là khoản lợi ích của chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên do chính bản thân chủ sở hữu

chi trả từ lợi nhận sau thuế TNDN nênkhông chịu thuế thu nhập cá nhân.
Cục thuế TP trả lời để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy đinh tại

các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này.”

Theo Công văn 5421/CT-TTHT ngày 16/2/2017 của Cục thuế TP Hà Nội, cụ thể như sau:

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Giám đốc điều hành đồng thời là chủ Công ty TNHH MTV

(do một cá nhân làm chủ) được Công ty thanh toán khoản tiền vé máy bay và tiền lưu trú khách sạn tại Việt Nam

nếu được quy định tại Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể;

Quy chế tài chính của Công ty là khoản có tính chất tiền lương, tiền công thì:

– Về thuế TNCN:

khoản lợi ích mà chủ Công ty nhận được nêu trên không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của chủ Công ty.
– Về thuế TNDN, thuế GTGT: 

Công ty không được khấu trừ thuế GTGT, không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty khoản chi cho chủ Công ty nêu trên.

 

CHI PHÍ THUÊ NHÀ GĐ MTV

CHI PHÍ THUÊ NHÀ CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH 1TV

 

Dịch vụ kế toán Song Hồng chúc các bạn thành công!

Fanpage: https://www.facebook.com/dichvuketoantrongoihaiphong

Thông tin

Dịch vụ

Chữ ký số tại Hải Phòng

Kế Toán Song Hồng – Giữ vững sự hài lòng, Đồng hành cùng doanh nghiệp.