15 KHOẢN THU NHẬP KHÔNG TÍNH ĐÓNG BẢO HIỂM BẮT BUỘC VÀ 10 KHOẢN THU NHẬP TÍNH ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC NĂM 2021

Dịch vụ báo cáo thuế Hải Phòng xin tổng các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc dưới đây:

15 KHOẢN THU NHẬP KHÔNG TÍNH ĐÓNG BẢO HIỂM BẮT BUỘC

VÀ 10 KHOẢN THU NHẬP TÍNH ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC NĂM 2021

” Theo Điểm 2.3 khoản 2 Điều 6 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 BHXH Việt Nam về việc ban hành quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế đã quy định rõ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác “

15 khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc 

1.Tiền thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động;
2.Tiền thưởng sáng kiến;
3.Tiền ăn giữa ca ;
4.Tiền hỗ trợ xăng xe;
5.Tiền hỗ trợ điện thoại;
6.Tiền hỗ trợ đi lại;
7.Tiền hỗ trợ nhà ở;
8. Tiền hỗ trợ giữ trẻ;
9.Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ;
10.Tiền hỗ trợ khi người lao động có thân nhân chết;
11.Tiền hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn;
12.Tiền sinh nhật của người lao động;
13. Tiền trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động;
14.Tiền trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp;
15. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.
” Tại khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.”

10 khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc năm 2021 

1.Tiền lương;
2.Phụ cấp chức vụ, chức danh;
3.Phụ cấp trách nhiệm;
4.Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
5.Phụ cấp thâm niên;
6.Phụ cấp khu vực;
7. Phụ cấp lưu động;
8. Phụ cấp thu hút;
9.Phụ cấp có tính chất tương tự;
10. Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương

Dịch vụ kế toán Hải Phòng

 

Dịch vụ báo cáo thuế Hải Phòng chúc các bạn thành công !

fanpage: https://www.facebook.com/dichvuketoantrongoihaiphong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin

Dịch vụ

Chữ ký số tại Hải Phòng

Kế Toán Song Hồng – Giữ vững sự hài lòng, Đồng hành cùng doanh nghiệp.