CÁCH HẠCH TOÁN HÀNG CHO BIẾU TẶNG

Cách hạch toán hàng cho biếu tặng

 I: ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ ĐƯỢC BIẾU TẶNG (Bên nhận hàng biếu tặng)
– Nợ TK 156, 142, 642 … (Tổng giá trị + Thuế GTGT)Chú ý: Hàng được biếu tặng không được khấu trừ thuế.
– Có TK 711

 II: ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ ĐI BIẾU TẶNG (Bên xuất hàng biếu tặng)
1. Về hình thức hóa đơn
1.1. Khi mua vào
Hàng hóa mua vào để biếu tặng bao gồm: Các hàng hóa để tặng , cho biếu nhân viên, khách hàng. Bên mua yêu cầu nhà cung cấp xuất hóa đơn .

1.2. Khi biếu tặng cho nhân viên, khách hàng: Căn cứ vào điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC
Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ. Bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ.

(Trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất). Xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

Kết luận:
Như vậy hàng hóa, dịch vụ biếu tặng (biếu tặng cho khách hàng, hoặc nhân công) là phải xuất hóa đơn đầu ra.

2. Về hạch toán
2.1. Trường hợp mua về để biếu tặng ngay không cần qua kho.

Nợ TK 641: Theo thông tư 200 / Nợ TK 6422: Theo thông tư 133.
Nợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào.
Có TK 331, 111,112:
Có TK 3331: Phản ánh thuế GTGT đầu ra.

Giải thích hạch toán:
– Vì khi mua về bản chất của hàng biếu tặng không được khấu trừ thuế nhưng lại được ghi nhận chi phí. Do đó theo như bút toán trên thì tiền thuế GTGT đầu vào và đầu ra là bù trừ cho nhau. Nên về hình thức như nội dung 1 ở trên do nguyên tắc phải xuất hóa đơn , nhưng khi hạch toán không ghi nhận doanh thu chính.

– Nếu TH mua về biếu tặng không qua kho thì kế toán hạch toán gộp luôn như nghiệp vụ trên.
– Định khoản:
Nợ TK 641:
Nợ TK 6422:
Nợ TK 1331:
Có TK 331:

2.2. Trường hợp 2: Hàng mua về để biếu tặng có qua kho .
Nếu sản phẩm, hàng hóa mua về dùng cho biếu tặng nhưng nhập kho sau đó mới xuất đi biếu tặng sau:

+ Khi mua căn cứ vào hóa đơn mua vào
Nợ TK 152, 153, 156…
Nợ TK 133
Có TK 331, 111,112…
+ Khi xuất cho biếu tặng căn cứ vào hóa đơn GTGT xuất ra:

Nợ TK 641, 6422.
Có TK 3331: Thuế GTGT đầu ra.
+ Khi xuất kho
Nợ TK 641, 6422.
Có TK 156 (giá trị nhập kho).

 Ví dụ: Ngày 2/1: nhập 12 hộp thuốc = 12 hộp * 30.000 = 360.000 (VAT=36.000)
Ngày 10/1: xuất hóa đơn cho khách: 10 hộp * 65.000 = 650.000 (VAT = 65.000) +
tặng khách 2 hộp * 65.000 = 130.000 (VAT=13.000).

+ nhập hàng:

Nợ 156: 360.000.
Nợ 133: 36.000.
Có 111: 396.000.
+ Khi xuất kho

Nợ 6422: 360.000.
Có 156: 360.000.
+ Xuất hóa đơn:
Nợ 6422: 65.000.
Có 3331: 65.000.

Cách xuất hóa đơn hàng cho biếu tặng:

 width=

Với mục tiêu luôn đặt lợi ích Doanh Nghiệp lên hàng đầu (Tư vấn miễn phí – Phong cách chuyên nghiệp – Dày dặn kinh nghiệm – Nhanh chóng chính xác).
Doanh nghiệp sẽ được yên tâm với các thủ tục về thuế và tài chính khi làm việc với Kế Toán Thuế Hải Phòng, rất mong được hợp tác với Quý Doanh Nghiệp !
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:
Hỗ Trợ Tư Vấn 24/24: 0974.268.698 – 01222.361.261.
Facebook: dichvuketoantrongoihaiphong.
Website: ketoanthuehaiphong.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin

Dịch vụ

Chữ ký số tại Hải Phòng

Kế Toán Song Hồng – Giữ vững sự hài lòng, Đồng hành cùng doanh nghiệp.