QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Cung cấp hóa đơn điện tử tại Hải Phòng

QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 width=

 

Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp tại Hải Phòng xin tổng hợp một số vấn đề hóa hóa đơn điện tử như sau:

Quy định về hoá đơn điện tử

–          Bỏ quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 1/11/2020 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

ngày 19/10/2020 về quy định về hoá đơn điện tử, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022

 —> Căn cứ:

–          Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

–          Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 quy về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có mã của cơ quan thuế

–          Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

—> Theo đó:

–          Bắt buộc sử dụng HĐĐT từ ngày 1/7/2022 Nhà nước khuyến khích sử dụng hình thức HĐĐT

trước ngày 1/7/2022 Tùy theo cơ sở hạ tầng của các chi cục thuế quản lý

+ Nếu cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin học phổ cập đầy đủ thì áp dụng sớm hóa đơn điện tử

+ Nếu cơ sở hạ tầng chưa đủ triển khai sớm thì hạn chót ngày 01/7/2022

–          HĐĐT vẫn được phép lập kèm bảng kê đính kèm (tại Điều 10. Nghị định 123/2020/NĐ-CP Nội dung của hóa đơn)

–          Ngày ký HĐĐT khác ngày lập HĐĐT thì căn cứ vào ngày lập HĐĐT để kê khai.

–          Các đơn vị còn hoá đơn giấy dùng hết hoá đơn giấy rồi phát hành hoá đơn điện tử sau

+ Sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử

+ Không phải hủy hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 (bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá đơn điện tử)

+ Trong thời gian từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/06/2022, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và

số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

+ Trong thời gian nêu trên, đơn vị có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau

theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

—> Chi tiết:

–          Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hoá đơn điện tử

– st-

Fanpage: https://www.facebook.com/dichvuketoantrongoihaiphong

Web: https://ketoanthuehaiphong.com/

Cung cấp hóa đơn điện tử tại Hải Phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin

Dịch vụ

Chữ ký số tại Hải Phòng

Kế Toán Song Hồng – Giữ vững sự hài lòng, Đồng hành cùng doanh nghiệp.