Hoa hồng đại lý bảo hiểm không chịu thuế GTGT

Dịch vụ kế toán thuế tại Hải Phòng – Kế toán Song Hồng xin chia sẻ với các bạn:

Thuế suất thuế GTGT đối với Hoa hồng đại lý bảo hiểm

dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá tốt Hải Phòng

I. Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BTC Hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm:

1. Căn cứ tại Khoản 1 Điều 4 Quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

– Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người trong gói bảo hiểm nhân thọ;
– Bảo hiểm người học; bảo hiểm tai nạn thủy thủ, thuyền viên
– Bảo hiểm tai nạn con người (bao gồm cả bảo hiểm tai nạn, sinh mạng, kết hạp nằm viện);bảo hiểm tai nạn lái -phụ xe và người ngồi trên xe; bảo hiểm người đình sản; bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật; bảo hiểm sinh mạng cá nhân
– Bảo hiểm tai nạn hành khách
– Bảo hiểm khách du lịch
– Bảo hiểm người sử dụng điện
– Bảo hiểm bồi thường người lao động, bảo hiểm sức khỏe và các bảo hiểm khác liên quan đến con người, chăm sóc sức khỏe con người.

Bạn đang xem tại dịch vụ kế toán thuế tại Hải Phòng – Dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tại Hải Phòng

2. Căn cứ tại Khoản 2 Điều 9 Quy định về hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ

” Đối với doanh nghiệp môi giới dịch vụ bảo hiểm mà các dịch vụ bảo hiểm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT,

đại lý bảo hiểm là tổ chức khi nhận hoa hồng đại lý bảo hiểm thì phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ số tiền môi giới, sốtiền hoa hồng nhận được, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo. ”

3. Căn cứ tại Điều 10 Quy định về đăng ký, kê khai, nộp thuế

– Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và quyết toán thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
– Một số trường hợp cụ thể thực hiện như sau:
+ Đại lý bảo hiểm hưởng hoa hồng không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản hoa hồng đại lý được hưởng.
+ DN môi giới bảo hiểm không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản hoa hồng môi giới tái bảo hiểm và hoa hồng môi giới bảo hiểm mà các dịch vụ bảo hiểm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
+ DN bảo hiểm nhân thọ không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản thu từ thanh lý tài sản chuyên dùng phục vụ cho bảo hiểm nhân thọ.

II. Căn cứ theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

1. Căn cứ tại Khoản 7, Điều 4 Quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT
“Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thuỷ sản; tái bảo hiểm. ”

2. Căn cứ tại Khoản 7, Điều 5 Quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
– Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.
– Doanh thu hàng hoả, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT.

NHƯ VẬY:
– Khi đại lý bảo hiểm nhận khoản tiền hoa hồng thì phải lập hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn ghi rõ số tiền môi giới, sổ tiền hoa hồng nhận được, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.
– Nhưng không cần phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản doanh thu này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin

Dịch vụ

Chữ ký số tại Hải Phòng

Kế Toán Song Hồng – Giữ vững sự hài lòng, Đồng hành cùng doanh nghiệp.