Các trường hợp được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Dịch vụ kế toán Hải Phòng – Dịch vụ báo cáo thuế Hải Phòng – Kế toán Song Hồng xin chia sẻ với các bạn

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LẬP HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

  • – Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng

và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng;

  • – Người nộp thuế đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế thực hiện nộp Báo cáo thường niên

theo quy định pháp luật về Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế.

Các giao dịch liên kết không thuộc phạm vi áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế,

người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 18 Nghị định 132/2020/NĐ-CP;

  • Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác,

sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế TNDN

(không bao gồm chênh lệch doanh thu và chi phí của hoạt động tài chính) trên doanh thu thuần, bao gồm các lĩnh vực như sau:

+ Phân phối: Từ 5% trở lên;

+ Sản xuất: Từ 10% trở lên;

+ Gia công: Từ 15% trở lên.

Trong đó:

  • Trường hợp người nộp thuế theo dõi, hạch toán riêng doanh thu, chi phí của từng lĩnh vực thì áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần

chưa trừ chi phí lãi vay và thuế TNDN trên doanh thu thuần tương ứng với từng lĩnh vực.

  • Trường hợp người nộp thuế theo dõi, hạch toán riêng được doanh thu nhưng không theo dõi,

hạch toán riêng được chi phí phát sinh của từng lĩnh vực trong hoạt động sản xuất,

kinh doanh thì thực hiện phân bổ chi phí theo tỷ lệ doanh thu của từng lĩnh vực để áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần

chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần tương ứng với từng lĩnh vực.

  • Trường hợp người nộp thuế không theo dõi, hạch toán riêng được doanh thu và chi phí của từng lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh

để xác định tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế TNDN tương ứng với từng lĩnh vực

thì áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế TNDN trên doanh thu thuần của lĩnh vực có tỷ suất cao nhất.

  • Trường hợp người nộp thuế không áp dụng theo mức tỷ suất lợi nhuận thuần quy định tại điểm này

thì phải lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.

Chú ý:

Doanh nghiệp thuộc trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định trên,

việc xác định tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp có giao dịch liên kết

được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

Nghị định 132/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020, áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2020.

dịch vụ kế toán giá tốt hải phòng

Chúng tôi cung cấp các gói Dịch vụ kế toán giá tốt tại Hải Phòng sau đây:
– Dịch vụ kế toán trọn gói tại Hải Phòng
– Dịch vụ báo cáo thuế tại Hải Phòng
– Dịch vụ kê khai thuế tại Hải Phòng
– Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm tại Hải Phòng
– Dịch vụ tư vấn thuế, tư vấn kế toán tại Hải Phòng
– Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng
– Dịch vụ Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng
– Dịch vụ Tạm ngừng hoạt động, giải thể doanh nghiệp tại Hải Phòng
– Cung cấp chữ ký số, gia hạn chữ ký số giá rẻ nhất tại Hải Phòng
– Cung cấp phần mềm kế toán (tích hợp hóa đơn điện tử), phần mềm hóa đơn điện tử , phần mềm bảo hiểm xã hội
Dịch vụ kế toán giá tốt tại Hải Phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin

Dịch vụ

Chữ ký số tại Hải Phòng

Kế Toán Song Hồng – Giữ vững sự hài lòng, Đồng hành cùng doanh nghiệp.