CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI XUẤT SAI

Dịch vụ kế toán Thuế Hải Phòng – Dịch vụ kế toán Song Hồng

xin gửi tới các bạn những chú ý khi xuất sai hóa đơn điện tử

theo Thông tư 78/2021/TT-BTC – Nghị định 123/2020/NĐ-CP

 

CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI XUẤT SAI:

 

TRƯỜNG HỢP 1: Chưa gửi cho người MUA (nhưng đã được cấp mã):

B1: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04 v/v hủy HĐĐT

B2: Lập HĐĐT mới gửi cho cơ quan thuế để xin cấp mã mới và CQT hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống

B3: Gửi lại HĐ đúng cho người MUA

 

TRƯỜNG HỢP 2: Đã gửi cho người MUA (Nhưng sai sót thông tin không quan trọng như tên, địa chỉ…)

B1: Thông báo cho người MUA về việc HĐ sai sót này

B2: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04 v/v sai sót thông tin này

B3: Không phải lập lại HĐĐT

B4: Gửi cho người MUA kết quả đã thông báo cho cơ thuế về sai sót

 

TRƯỜNG HỢP 3: Đã gửi cho người MUA (Nhưng sai sót thông tin quan trọng như MST, số tiền, hàng hoá…)

B1: Người MUA và người BÁN lập VB ghi rõ nội dung sai sót

B2: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04 v/v sai sót thông tin này và CQT hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống

B3: Lập lại HĐĐT mới thay thế có dòng chữ ” Thay thế cho HĐ mẫu số… ký hiệu…số…ngày…ngày tháng năm” gửi cho CQT để cấp mã

B4: Gửi lại HĐ đúng cho người MUA

 

TRƯỜNG HỢP 4: Cơ quan thuế phát hiện HĐ đã được cấp mã có sai sót:

– CQT thông báo cho người BÁN theo mẫu số 05 để người Bán kiểm tra sai sót

– Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của CQT người bán thực hiện các bước theo trường hợp 1/2/3)

 

CÁCH XỬ KÝ KHI XUẤT SAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI XUẤT SAI

Dịch vụ kế toán Song HồngDịch vụ kế toán Thuế Hải Phòng chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin

Dịch vụ

Chữ ký số tại Hải Phòng

Kế Toán Song Hồng – Giữ vững sự hài lòng, Đồng hành cùng doanh nghiệp.