GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ NĂM 2021

Dịch vụ tư vấn thuế uy tín tại Hải Phòng, Dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng – Kế toán Song Hồng sẽ chia sẻ với các bạn:

Thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021 ĐƯỢC GIA HẠN 

Theo Nghị định Số: 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ NĂM 2021

1. ĐỐI VỚI THUẾ GTGT:

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2021.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2021.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2021.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 1 năm 2021 chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2021.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 2 năm 2021 chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai,

nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành,

nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh

trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai.

Các bạn đang xem tại Dịch vụ tư vấn thuế uy tín tại Hải Phòng, Dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng – Kế toán Song Hồng

2. ĐỐI VỚI THUẾ TNDN

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2

kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định.

Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

3. ĐỐI VỚI THUẾ TNCN

Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền

thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh,

cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại

khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2021.

4. ĐỐI VỚI TIỀN THUÊ ĐẤT 

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất

phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức,

hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này

đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định

hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021.

 width=

  • Các doanh nghiệp tại Hải Phòng cần được tư vấn quy trình và thủ tục gia hạn nộp thuế

hãy liên hệ với Dịch vụ tư vấn thuế uy tín tại Hải Phòng của chúng tôi để được hỗ trợ xử lý nhanh chóng.

Kế toán Song Hồng chúc các bạn thành công!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin

Dịch vụ

Chữ ký số tại Hải Phòng

Kế Toán Song Hồng – Giữ vững sự hài lòng, Đồng hành cùng doanh nghiệp.