CHÚ Ý HẠCH TOÁN THUẾ GTGT VÀ TNDN KHI MUA XE OTO TRÊN 1,6 TỶ – DƯỚI 9 CHỖ NGỒI

1. Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT:

  •  Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống. (Trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn. Ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT). Thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.

2. Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN:

  • Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe. Đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống. (Trừ: ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn. Ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô).”
  • Cũng tương tự như thuế GTGT, phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập tính thuế TNDN
  • Chú ý: Nếu doanh nghiệp sử dụng ô tô đó vào việc kinh doanh vận chuyển hành khách, kinh doanh dịch vụ du lịch làm mẫu và lái thử (DN kinh doanh ô tô) thì thuế sẽ được khấu trừ toàn bộ.

 width=

3. Xác định nguyên giá TS:

Theo TT45 quy định: “TSCĐ hữu hình mua sắm: Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.”

4. Hoạch toán mua xe ô tô trên 1.6 tỷ:

VD: Công Ty ABC mua 1 ô tô 7 chỗ (Có đầy đủ chứng từ hợp lệ). Công ty lựa chọn khung thời gian khấu hao tài sản: 10 năm
Giá mua: 5.000.000.000 (Chưa VAT)
Lệ phí trước bạ: 500.000.000đ
Công Ty không kinh doanh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn. Ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô.

• Xác định nguyên giá tài sản:

Thuế GTGT không được khấu trừ tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ cho vào nguyên giá:
Giá mua xe chưa VAT x 10% – số thuế GTGT được trừ = 5.000.000.000 x 10% -160.000.000 = 340.000.000 VNĐ
Nguyên giá ghi nhận:
Giá mua chưa VAT + các chi phí liên quan + thuế GTGT không được trừ
= 5.000.000.000 + 500.000.000 + 340.000.000 = 5.840.000.000VND

Khi đã xác định được nguyên giá TSCĐ ta bắt đầu hạch toán hóa đơn mua ô tô trên như sau:

+ Ghi nhận tăng TSCĐ :
Nợ TK 211: 5.840.000.000
Nợ TK 1331: 160.000.000 (phần thuế GTGT được khấu trừ tương ứng phần giá trị 1,6 tỷ)
Có TK 331: 5.500.000.000
Có TK 3339: 500.000.000
+ Khi nộp Lệ phí trước bạ :
Nợ TK 3339: 500.000.000
Có TK 1111: 500.000.000
+ Khấu hao TSCĐ:
Số tiền khấu hao mỗi tháng = Nguyên giá /(số năm x12) = 48.666.667 VND
Nợ TK 6424/6414: 48.666.667
Có TK 214: 48.666.667
Vì chỉ được ghi nhận vào chi phí khi tính thuế TNDN là 1,6 tỷ (mà không phải là 5,840 tỷ) nên các bạn phải trừ phần lớn hơn 1,6 tỷ ra
Khoản khấu hao chênh lệch = 5.840.000.000 – 1.600.000.000 = 4.240.000.000VNĐ Khoản khấu hao chênh lệch 1 năm: 4.240.000.000/10 = 424.000.000VND
Cuối năm khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN thì các bạn nhập số tiền này: 424.000.000 vào Chỉ tiêu [B4] – Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trên sổ sách kế toán vẫn hoạch toán theo giá trị mua của TS, còn phần chêch lệch so với mức 1.6 tỷ thì cuối năm khi lập BCTC sẽ loại ra trên tờ khai QT thuế TNDN.

Như vậy: Số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ  và Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập tính thuế TNDN

———–

Quý Doanh Nghiệp cần cung cấp Dịch vụ về Kế toán, Thuế, Thành lập doanh nghiệp, Thay đổi đăng ký kinh doanh, Chữ ký số, Phần mềm kế toán, Phần mềm hóa đơn điện tử, Phần mềm bảo hiểm xã hội …
Liên hệ: ☎ 0974 268 698 (Hồng Biên)
Rất hân hạnh được cùng đồng hành và phát triển!

Thông tin

Dịch vụ

Chữ ký số tại Hải Phòng

Kế Toán Song Hồng – Giữ vững sự hài lòng, Đồng hành cùng doanh nghiệp.