XỬ PHẠT HÀNH VI LÀM MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

XỬ PHẠT HÀNH VI LÀM MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN
Dịch vụ kế toán tại Hải Phòng  xin trích dẫn văn bản quy định mới sau:
– Căn cứ điều 26 Nghị Định số 125/2020/NĐ-CP

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (trừ liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng,
đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ;
b) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai,
đã xóa bỏ và người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho hóa đơn lập sai, xóa bỏ này.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

– Đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng)
trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu,
chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ.
– Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có
biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

– Đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập;
b) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng,
người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ.
Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

– Đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai, nộp thuế
trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này.

5. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn quy định tại khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này do lỗi của bên thứ ba

– Nếu bên thứ ba thực hiện giao dịch với người bán thì người bán là đối tượng bị xử phạt,
nếu bên thứ ba thực hiện giao dịch với người mua thì người mua là đối tượng bị xử phạt.
Người bán hoặc người mua và bên thứ ba lập biên bản ghi nhận sự việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Dịch vụ kế toán Hải Phòng

PHẠT HÀNH VI LÀM MẤT HÓA ĐƠN

Kế Toán Song Hồng chúc các bạn Thành Công!
VĂN PHÒNG: HẢI PHÒNG
☀️ Địa chỉ: 4B/207/T2 – Cát Bi – Hải An – Hải Phòng
☎ Hotline: 0974.268.698
Email: hongbiendo@gmail.com
☀️ Website:https://ketoanthuehaiphong.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin

Dịch vụ

Chữ ký số tại Hải Phòng

Kế Toán Song Hồng – Giữ vững sự hài lòng, Đồng hành cùng doanh nghiệp.