CÁCH TÍNH LƯƠNG THÊM GIỜ

Dịch vụ kế toán Hải Phòng – Thành lập công ty mới tại Hải Phòng gửi tới các bạn công thức tính lương thêm giờ mới dưới đây:

CÁCH TÍNH LƯƠNG THÊM GIỜ MỚI

Căn cứ Khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 bổ sung quy định về tiền lương làm thêm giờ

vào ngày Tết  so với quy định tại Điều 97 Bộ luật lao động 2012.

Cụ thể như sau:

(1) Đối với NLĐ hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ

làm việc bình thường do doanh nghiệp quy định theo Điều 105 của Bộ luật Lao động 2019 và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

X

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

X

Số giờ làm thêm

Trong đó:

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

=

Tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà NLĐ làm thêm giờ (T1)

:

Tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày NLĐ làm thêm giờ (T2)

Chú ý:

+ (T1) không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm,

tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động;

tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến;

tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;

hỗ trợ khi có thân nhân bị chết, NLĐ có người thân kết hôn, sinh nhật của NLĐ,

bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong HĐLĐ.

+ (T2) không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày,

01 tuần theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn và không kể số giờ làm thêm.

– Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm

vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;

– Mức ít nhất bằng 200% số với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm

vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

– Mức ít nhất bằng 300% số với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường,

áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương,

chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ cố hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày.

(2) Đối với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm

NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ

khi làm việc ngoài thêm giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng,

khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm

theo định mức lao động theo thỏa thuận với doanh nghiệp và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

X

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

X

Số sản phẩm làm thêm

Trong đó:

– Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường,

áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường;

– Mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường,

áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

– Mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường,

áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm:

Tương tư như tiền lương làm thêm giờ, Luật mới cũng căn cứ vào tiền lương thực trả của công việc

(hiện quy định là tiền lương của công việc) để xác định tiền lương làm việc vào ban đêm.

(1) Đối với NLĐ hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm việc ban đêm =  (Tiền lương giờ trả ngày thường + Tiền lương giờ trả ngày thường x  ít nhất 30%) x Số giờ làm việc ban đêm

Dịch vụ kế toán Hải Phòng

Trong đó: Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

được xác định như khi xác định tiền lương làm thêm giờ đã nêu ở trên.

(2) Đối với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm việc ban đêm =  (Tiền lương sản phẩm trả ngày thường + Tiền lương sản phẩm trả ngày thường x ít nhất 30%) x Số giờ làm việc ban đêm

 

Công thức tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

(1) Đối với NLĐ hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tien luong lam them gio 3

Trong đó:

– Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

được xác định như khi xác định tiền lương làm thêm giờ đã nêu ở trên.

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần

hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất

bằng 100% số với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với

trường hợp NLĐ không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với

trường hợp NLĐ có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200%

số với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường;

+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương,

được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.

(2) Đối với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tien luong lam them gio 4

Trong đó, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường

hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

+ Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường,

được tính ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

đối với trường hợp NLĐ không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với

trường hợp NLĐ có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

+ Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần,

được tính ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường;

+ Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết,

ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

-st-

Dịch vụ kế toán Hải Phòng – Thành lập công ty mới tại Hải Phòng chúc các bạn thành công!

Fanpage: https://www.facebook.com/dichvuketoantrongoihaiphong

Thành lập công ty mới tại Hải Phòng
Thành lập công ty mới tại Hải Phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin

Dịch vụ

Chữ ký số tại Hải Phòng

Kế Toán Song Hồng – Giữ vững sự hài lòng, Đồng hành cùng doanh nghiệp.