Những điều Doanh Nghiệp mới thành lập cần biết

Đối với các công ty mới thành lập, sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, kế toán cần chú ý thực hiện các công việc sau:

1/ KHAI THUẾ MÔN BÀI:
– Đối với công ty mới thành lập mà có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập (theo giấy phép ĐKKD).
– Đối với công ty mới thành lập mà chưa có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày thành lập theo giấy phép ĐKKD.
Chú ý là phải nộp cả tờ khai thuế và nộp tiền thuế môn bài nhé.
Văn bản tham khảo: Thông tư 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn thuế Môn bài và Thông tư 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 sửa đổi bổ sungTT 96/2002.

2/ KHAI THUẾ GTGT:
– Doanh nghiệp mới thành lập mà tự nguyện áp dụng phương pháp KHẤU TRỪ thì gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế theo PP Khấu trừ (mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế.
– Doanh nghiệp mới thành lập mà ko tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì áp dụng phương pháp tính TRỰC TIẾP.
– Cả 2 phương pháp tính thuế GTGT, doanh nghiệp mới thành lập thì việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo QUÝ. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý, và áp dụng ổn định trong chu kỳ 3 năm.

– Thông thường công ty mới thành lập thì chưa phát sinh các nghiệp vụ mua bán, nhưng đối với thuế GTGT thì không phát sinh vẫn phải nộp tờ khai. Chính vì thế, kế toán đặc biệt chú ý là ngay quý thành lập thì phải lập và nộp tờ khai thuế GTGT rồi, chậm nhất là ngày 30 quý sau. Đối với DN áp dụng phương pháp khấu trừ thì khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT, phương pháp trực tiếp thì mẫu 04/GTGT.
Văn bản tham khảo: Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành ND 209/2013 và luật thuế GTGT. Thông tư 151/2014 ngày 10/10/2014.

3/ KHAI THUẾ TNDN:
– Theo Thông tư 151/2014 ngày 10/10/2014, thì kể từ quý 4/2014, doanh nghiệp KHÔNG phải lập và nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN theo mẫu 01A(B)/TNDN nữa, mà chỉ nộp tiền thuế TNDN do doanh nghiệp tự tạm tính hằng quý.
– Cuối năm thì nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN.
Văn bản tham khảo: Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn NĐ 218/2013 về thuế TNDN. Thông tư 151/2014 ngày 10/10/2014.

4/ KHAI THUẾ TNCN:
– Đối với thuế TNCN, không phát sinh thì không phải nộp tờ khai tháng/quí (mẫu 02/KK-TNCN), nhưng chú ý là vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm (mẫu 05/KK-TNCN)
– Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:
+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

Văn bản tham khảo: Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn NĐ 65/2013/NĐ-CP về thuế TNCN. Thông tư 151/2014 ngày 10/10/2014.

5/ HÓA ĐƠN:
– Đối với DN mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký thuế GTGT theo PP Khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì: tiến hành đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng, sau đó làm thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng ít nhất là 5 ngày. Kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn, thì mỗi quý phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu BC26/AC), chậm nhất là ngày 30 quý sau.
– Đối với DN mới thành lập nộp thuế GTGT theo PP Trực tiếp thì phải mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng và kể từ ngày mua, cũng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như trường hợp trên.
Văn bản tham khảo: Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 Hướng dẫn NĐ 51/2010 và 04/2014 về hóa đơn. Thông tư 151/2014 ngày 10/10/2014.

6/ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:
– Mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng vì theo quy định hóa đơn mua vào từ 20 triệu trở lên phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và chi phí tính thuế TNDN mới được trừ.
– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số TK ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST.
Văn bản tham khảo: Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
Tải về: Mẫu 08/MST

7/ LAO ĐỘNG VÀ BHXH:
– Nếu DN ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: kế toán liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm cho nhân viên.
Văn bản tham khảo: Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

8/ BẢNG ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU
– Nếu là doanh nghiệp có tính chất sản xuất thì phải lập Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của doanh nghiệp. Riêng qui định nộp cho cơ quan thuế bảng định mức này đã được bãi bỏ kể từ ngày 01/01/2014.
Văn bản tham khảo: Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn NĐ 218/2013 về thuế TNDN.

9/ THÔNG BÁO PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ:
– Lập và nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ kể từ ngày phát sinh TSCĐ.
Văn bản tham khảo: Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2014 hướng dẫn chế đổ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ
Chú ý: các biểu mẫu tờ khai thuế thì tham khảo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013. Thông tư 151/2014 ngày 10/10/2014.
MỘT SỐ VIỆC CẦN LÀM KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP

1/ KIỂM TRA HÓA ĐƠN(HĐ) ĐẦU VÀO:
(Từ chối không nhận HĐ sai với bất cứ 1 thông tin nào)
– Tên, địa chỉ, MS thuế công ty;
– Ngày xuất HĐ, Tên mặt hàng;
– Kiểm tra chi tiết tổng tiền hàng và tiền thuế GTGT;
– Con dấu và chữ ký người bán hàng;
– Kiểm tra chứng từ chuyển khoản, ủy nhiệm chi (Khi chuyển khoản phải từ TK Công ty mình đến TK của Cty khách hàng) nếu HĐ trên 20 triệu; và tổng nhiều HĐ của 1 đơn vị xuất trong 1 ngày trên 20 triệu;
– Kiểm tra mục đích sử dụng của HĐ;
– Kiểm tra hợp đồng kinh tế nếu có.
2/ KIỂM TRA HÓA ĐƠN(HĐ) ĐẦU RA:
– Kiểm tra hợp đồng kinh tế, đối chiếu khớp với HĐ;
– Kiểm tra bảng chi tiết nguyên vật liệu, hàng hóa (Tránh trường hợp âm hàng và chênh lệch quá cao giữa giá xuất và giá nhập;
– Ngày xuất, tên mặt hàng, tên, địa chỉ, MST Công ty;
– Kiểm tra chi tiết tổng tiền hàng và tiền thuế GTGT;
– Kiểm tra HĐ đầu vào, nhắc nhở chủ DN cung cấp HĐ tương ứng;
– Tuyệt đối không được sửa và xuất HĐ nhảy cóc

 width=

có thể xem thêm thủ tục đặt in hóa đơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin

Dịch vụ

Chữ ký số tại Hải Phòng

Kế Toán Song Hồng – Giữ vững sự hài lòng, Đồng hành cùng doanh nghiệp.