Mua hàng trên 20 triệu có bắt buộc lập Hợp đồng mua bán?

Mua hàng trên 20 triệu có bắt buộc lập Hợp đồng mua bán?

Căn cứ Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (GTGT);
Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Trường hợp Công ty có mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu áp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (trường hợp Công ty mua hàng hóa, dịch vụ thanh toán theo hình thức trả chậm, bù trừ công nợ, ủy quyền bến thứ ba thanh toán thì phải được quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin

Dịch vụ

Chữ ký số tại Hải Phòng

Kế Toán Song Hồng – Giữ vững sự hài lòng, Đồng hành cùng doanh nghiệp.