Cá nhân có thể dùng tài khoản giao dịch điện tử quyết toán thuế

Cá nhân có thể dùng tài khoản giao dịch điện tử quyết toán thuế mà không cần nộp bản giấy đến cơ quan thuế như trước đây.
Dịch vụ kế toán tại Hải Phòng xin tổng hợp hướng dẫn của Tổng Cục Thuế như sau:
Cụ thể, khi thực hiện đăng ký và sử dụng tài khoản giao dịch điện tử, cá nhân sẽ được thụ hưởng nhiều lợi ích.
– Thứ nhất, cá nhân có tài khoản giao dịch điện tử có thể kê khai, nộp hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mà không cần nộp bản giấy đến cơ quan thuế.
– Thứ hai, việc thực hiện các thủ tục qua giao dịch điện tử giúp cá nhân tiết kiệm thời gian, chi phí.
– Thứ ba, cá nhân có thể thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế vào mọi lúc, mọi nơi, không kể không gian, thời gian.
– Thứ tư, cá nhân vừa có thể chủ động công việc cá nhân, vừa tham gia các giao dịch điện tử với cơ quan thuế mà không phải chờ đợi.
– Thứ năm, việc thực hiện các thủ tục qua giao dịch điện tử góp phần tránh tập trung đông người, nhằm phòng chống và ngăn ngừa lây nhiễm dịch Covid-19.
Theo Tổng cục Thuế, các trường hợp cá nhân đã được cấp tài khoản giao dịch điện tử thì người nộp thuế sử dụng tài khoản đã được cấp để thực hiện các dịch vụ thuế điện tử đã được cung cấp trên hệ thống ETAX. Đối với cá nhân chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử có thể đến bất kỳ cơ quan thuế để được cấp tài khoản theo quy định.
Đối với cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì được phép đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia mà không cần phải đến cơ quan thuế (dự kiến triển khai trong tháng 3.2021).
Tổng cục Thuế cho biết, theo luật Quản lý thuế sửa đổi, hạn quyết toán thuế TNCN do tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế chi trả thu nhập được ủy quyền là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31.3 hàng năm).
Còn đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, thời hạn quyết toán chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 (tức ngày 30.4) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
Đối với cá nhân có số thuế đề nghị hoàn thì có thể nộp bất kỳ thời điểm nào mà không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi chậm nộp hồ sơ.
Dịch vụ kế toán tại Hải Phòng chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin

Dịch vụ

Chữ ký số tại Hải Phòng

Kế Toán Song Hồng – Giữ vững sự hài lòng, Đồng hành cùng doanh nghiệp.