Home / Tin Tức - Sự Kiện / Những Điều Cần Biết / QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp tại Hải Phòng xin tổng hợp một số vấn đề hóa hóa đơn điện tử như sau:

Quy định về hoá đơn điện tử

–          Bỏ quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 1/11/2020 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về quy định về hoá đơn điện tử, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022

 —> Căn cứ:

–          Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

–          Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 quy về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có mã của cơ quan thuế

–          Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

—> Theo đó:

–          Bắt buộc sử dụng HĐĐT từ ngày 1/7/2022 Nhà nước khuyến khích sử dụng hình thức HĐĐT trước ngày 1/7/2022 Tùy theo cơ sở hạ tầng của các chi cục thuế quản lý

+ Nếu cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin học phổ cập đầy đủ thì áp dụng sớm hóa đơn điện tử

+ Nếu cơ sở hạ tầng chưa đủ triển khai sớm thì hạn chót ngày 01/7/2022

–          HĐĐT vẫn được phép lập kèm bảng kê đính kèm (tại Điều 10. Nghị định 123/2020/NĐ-CP Nội dung của hóa đơn)

–          Ngày ký HĐĐT khác ngày lập HĐĐT thì căn cứ vào ngày lập HĐĐT để kê khai.

–          Các đơn vị còn hoá đơn giấy dùng hết hoá đơn giấy rồi phát hành hoá đơn điện tử sau

+ Sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử

+ Không phải hủy hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 (bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá đơn điện tử)

+ Trong thời gian từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/06/2022, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

+ Trong thời gian nêu trên, đơn vị có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

—> Chi tiết:

–          Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hoá đơn điện tử

– st-

About admin

Check Also

Dịch vụ báo cáo thuế Hải Phòng

Xử lý hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt

5.0 01 Xử lý hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *