Những điều cần chú ý trong hoá đơn chi phí tiếp khách – xăng xe – vận chuyển…

0.0 00 Những vấn đề hay sai phạm, cần chú ý trong hoá đơn chi phí tiếp khách – xăng xe – vận chuyển…, bảng kê đi kèm hoá đơn GTGT… 1. Chi phí dịch vụ ăn uống tiếp khách: – Qua khảo sát, các hóa đơn dịch vụ ăn uống tiếp khách trong …

Xem thêm ...

Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT và Những đối tượng phải nộp mẫu 06/GTGT

0.0 00 Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp đăng ký thuế GTGT? Những đối tượng phải nộp mẫu 06/GTGT? A. Các trường hợp nộp mẫu 06/GTGT​ Tải về: Mẫu 06 dành cho Doanh Nghiệp mới thành lập Mẫu 06 dành cho Doanh Nghiệp đang hoạt động Trường hợp 1: Doanh nghiệp thành lập trước năm 2014: Khoản 1 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy …

Xem thêm ...