Home / Tin Tức - Sự Kiện / Tin Tức Kế Toán Mới

Tin Tức Kế Toán Mới

QUYẾT TOÁN THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

dịch vụ kế toán Song Hồng

5.0 01 Căn cứ Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Dịch vụ kế toán Hải Phòng xin tổng hợp một số hướng dẫn của Cục Thuế TP. HCM về giao dịch liên kết như …

Xem thêm ...

Xuất hóa đơn bổ sung sau khi thanh tra kiểm tra thuế

Dịch vụ kế toán thuế hải phòng

4.8 15 – Xử lý số liệu khi cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra doanh nghiệp. Và yêu cầu xuất hóa đơn bổ sung cho năm quyết toán thuế như thế nào? +++ Tình huống: – Công ty xây dựng thường đã nghiệm thu công trình. Nhưng …

Xem thêm ...