Home / Tin Tức - Sự Kiện / Những Điều Cần Biết (page 2)

Những Điều Cần Biết

Từ năm 2015, những doanh nghiệp phải nộp Mẫu 06/GTGT

5.0 01 Khoản 7, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/01/2013 của Bộ Tài chính quy định: “… Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng …

Xem thêm ...

Những điều cần chú ý trong hoá đơn chi phí tiếp khách – xăng xe – vận chuyển…

0.0 00 Những vấn đề hay sai phạm, cần chú ý trong hoá đơn chi phí tiếp khách – xăng xe – vận chuyển…, bảng kê đi kèm hoá đơn GTGT… 1. Chi phí dịch vụ ăn uống tiếp khách: – Qua khảo sát, các hóa đơn dịch vụ ăn uống tiếp khách trong …

Xem thêm ...

Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT và Những đối tượng phải nộp mẫu 06/GTGT

0.0 00 Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp đăng ký thuế GTGT? Những đối tượng phải nộp mẫu 06/GTGT? A. Các trường hợp nộp mẫu 06/GTGT​ Tải về: Mẫu 06 dành cho Doanh Nghiệp mới thành lập Mẫu 06 dành cho Doanh Nghiệp đang hoạt động Trường hợp 1: Doanh nghiệp thành lập trước năm 2014: Khoản 1 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy …

Xem thêm ...