Home / Kế Toán Tổng Hợp / Kế Toán Thuế Hải Phòng / Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

5.0 03 NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH: I. Một số vấn đề lưu ý khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2020: 1. Ghi nhận lệ phí môn bài đầu năm tài chính a) Ghi nhận lệ phí …

Xem thêm ...

CHÚ Ý HẠCH TOÁN THUẾ GTGT VÀ TNDN KHI MUA XE OTO TRÊN 1,6 TỶ – DƯỚI 9 CHỖ NGỒI

5.0 01 1. Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT:  Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống. (Trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn. Ô tô dùng để làm mẫu …

Xem thêm ...

Các lỗi thường gặp trong công ty Xây Dựng khi quyết toán thuế

4.8 26 Khi quyết toán thuế, thanh kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp xây dựng thường gặp những lỗi gì? Lỗi nào thì trọng yếu nhất dẫn đến bị phạt nhiều nhất? Kế toán cần nắm được các sai phạm tổng quát này để khắc phục rủi ro …

Xem thêm ...

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

5.0 01 Theo điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN cụ thể như sau: Căn cứ theo: – Thông tư 78/2014/TT-BTC. – Thông tư 151/2014/TT-BTC. – Thông …

Xem thêm ...

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định của Luật thuế TNDN

0.0 00 Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định khi tính thuế TNDN năm 2016 được quy định rất rõ tại điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính. 1. Cách xác định lỗ được kết chuyển:   – Lỗ phát sinh trong kỳ …

Xem thêm ...
0974268698