Thuế Thu Nhập Cá Nhân

05 nhóm người được đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ thuế TNCN

Dịch vụ kế toán Hải Phòng

5.0 01 Dịch vụ kế toán tại Hải Phòng xin tổng hợp 05 nhóm người được đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ thuế TNCN: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì người lao động được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ …

Xem thêm ...

Cá nhân có thể dùng tài khoản giao dịch điện tử quyết toán thuế

5.0 01 Cá nhân có thể dùng tài khoản giao dịch điện tử quyết toán thuế mà không cần nộp bản giấy đến cơ quan thuế như trước đây. Dịch vụ kế toán tại Hải Phòng xin tổng hợp hướng dẫn của Tổng Cục Thuế như sau: Cụ thể, khi …

Xem thêm ...

Năm 2020 mức giảm trừ gia cảnh mới được tính giảm trừ bắt đầu từ thời điểm nào?

5.0 02 Năm 2020 mức giảm trừ gia cảnh điều chỉnh từ tháng 7 thì được tính giảm trừ mức mới từ thời điểm nào? Dịch vụ kế toán Hải Phòng xin tổng hợp hướng dẫn từ Tổng Thuế cụ thể như sau: Mức giảm trừ gia cảnh mới điều …

Xem thêm ...

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

5.0 03 NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH: I. Một số vấn đề lưu ý khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2020: 1. Ghi nhận lệ phí môn bài đầu năm tài chính a) Ghi nhận lệ phí …

Xem thêm ...

Mua bán xe ô tô cũ có phải nộp thuế TNCN?

5.0 18 – Giao dịch Mua bán xe ô tô cũ của cá nhân có phải nộp thuế thu nhập Cá Nhân không? – Với giao dịch này sẽ phải nộp các loại thuế nào? Căn cứ: – ” Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 sửa …

Xem thêm ...
0974268698