Thuế Giá Trị Gia Tăng

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

5.0 03 NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH: I. Một số vấn đề lưu ý khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2020: 1. Ghi nhận lệ phí môn bài đầu năm tài chính a) Ghi nhận lệ phí …

Xem thêm ...

CHÚ Ý HẠCH TOÁN THUẾ GTGT VÀ TNDN KHI MUA XE OTO TRÊN 1,6 TỶ – DƯỚI 9 CHỖ NGỒI

5.0 01 1. Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT:  Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống. (Trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn. Ô tô dùng để làm mẫu …

Xem thêm ...

Cách viết hóa đơn GTGT chiết khấu thương mại – giảm giá bán

5.0 01 Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bạn cụ thể như sau: – Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng …

Xem thêm ...

Cách kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng và theo quý

0.0 00 Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT hàng tháng và theo quý theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT- BTC, Thông tư 119/2014/TT- BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC và theo Luật số 31/2013/QH13. Trước khi kê khai thuế GTGT, kế toán cần xác định doanh nghiệp mình thuộc đối tượng kê …

Xem thêm ...
0974268698