Home / Kế Toán Tổng Hợp / Hướng dẫn định khoản, hạch toán

Hướng dẫn định khoản, hạch toán

Xuất hóa đơn bổ sung sau khi thanh tra kiểm tra thuế

Dịch vụ kế toán thuế hải phòng

4.8 15 – Xử lý số liệu khi cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra doanh nghiệp. Và yêu cầu xuất hóa đơn bổ sung cho năm quyết toán thuế như thế nào? +++ Tình huống: – Công ty xây dựng thường đã nghiệm thu công trình. Nhưng …

Xem thêm ...