Home / Kế Toán Thuế / Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Các lỗi thường gặp trong công ty Xây Dựng khi quyết toán thuế

4.8 25 Khi quyết toán thuế, thanh kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp xây dựng thường gặp những lỗi gì? Lỗi nào thì trọng yếu nhất dẫn đến bị phạt nhiều nhất? Kế toán cần nắm được các sai phạm tổng quát này để khắc phục rủi ro …

Xem thêm ...

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

5.0 01 Theo điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN cụ thể như sau: Căn cứ theo: – Thông tư 78/2014/TT-BTC. – Thông tư 151/2014/TT-BTC. – Thông …

Xem thêm ...