Home / Kế Toán Thuế

Kế Toán Thuế

CÁCH TÍNH THUẾ TNCN NĂM 2018

4.7 13 CÁCH TÍNH THUẾ TNCN NĂM 2018 Có 2 trường hợp:+ Đối với lao động thời vụ< 3 tháng                               + Đối với lao động dài hạn >3 tháng TH1: Đối với lao động >3 tháng A: Công thức: TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X thuế …

Xem thêm ...

Các lỗi thường gặp trong công ty Xây Dựng khi quyết toán thuế

4.8 25 Khi quyết toán thuế, thanh kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp xây dựng thường gặp những lỗi gì? Lỗi nào thì trọng yếu nhất dẫn đến bị phạt nhiều nhất? Kế toán cần nắm được các sai phạm tổng quát này để khắc phục rủi ro …

Xem thêm ...

Từ năm 2015, những doanh nghiệp phải nộp Mẫu 06/GTGT

5.0 01 Khoản 7, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/01/2013 của Bộ Tài chính quy định: “… Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng …

Xem thêm ...

Cách viết hóa đơn GTGT chiết khấu thương mại – giảm giá bán

5.0 01 Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bạn cụ thể như sau: – Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng …

Xem thêm ...

Cách kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng và theo quý

0.0 00 Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT hàng tháng và theo quý theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT- BTC, Thông tư 119/2014/TT- BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC và theo Luật số 31/2013/QH13. Trước khi kê khai thuế GTGT, kế toán cần xác định doanh nghiệp mình thuộc đối tượng kê …

Xem thêm ...