Home / Giải Trí

Giải Trí

Thơ Tình Kế Toán

5.0 01 Nhiều người nói về ngành kế toán chúng mình rất khô khan vì suốt ngày phải đối mặt với những con số vô nghĩa… Là một người làm kế toán hơn 6 năm nay, đúng là ngày nào mình cũng làm việc với những con số, nhưng nếu nói là …

Xem thêm ...