XỬ PHẠT HÀNH VI LÀM MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

Dịch vụ kế toán Hải Phòng

5.0 03 XỬ PHẠT HÀNH VI LÀM MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN Dịch vụ kế toán tại Hải Phòng  xin trích dẫn văn bản quy định mới sau: – Căn cứ điều 26 Nghị Định số 125/2020/NĐ-CP 1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây: …

Xem thêm ...

Người mua, bán Hoa Lan đột biến phải nộp thuế thế nào?

Dịch vụ kế toán tại Hải Phòng

5.0 01 Người mua, bán Hoa Lan đột biến phải nộp thuế thế nào? Thời gian gần đây, thông tin về lan đột biến được bán với giá hàng chục thậm chí hàng trăm tỷ đồng đã và đang gây xôn xao dư luận. Trong đó, nhiều người không khỏi …

Xem thêm ...

05 nhóm người được đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ thuế TNCN

Dịch vụ kế toán Hải Phòng

5.0 01 Dịch vụ kế toán tại Hải Phòng xin tổng hợp 05 nhóm người được đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ thuế TNCN: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì người lao động được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ …

Xem thêm ...

Cá nhân có thể dùng tài khoản giao dịch điện tử quyết toán thuế

5.0 01 Cá nhân có thể dùng tài khoản giao dịch điện tử quyết toán thuế mà không cần nộp bản giấy đến cơ quan thuế như trước đây. Dịch vụ kế toán tại Hải Phòng xin tổng hợp hướng dẫn của Tổng Cục Thuế như sau: Cụ thể, khi …

Xem thêm ...

QUYẾT TOÁN THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

dịch vụ kế toán Song Hồng

5.0 01 Căn cứ Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Dịch vụ kế toán Hải Phòng xin tổng hợp một số hướng dẫn của Cục Thuế TP. HCM về giao dịch liên kết như …

Xem thêm ...

Năm 2020 mức giảm trừ gia cảnh mới được tính giảm trừ bắt đầu từ thời điểm nào?

5.0 02 Năm 2020 mức giảm trừ gia cảnh điều chỉnh từ tháng 7 thì được tính giảm trừ mức mới từ thời điểm nào? Dịch vụ kế toán Hải Phòng xin tổng hợp hướng dẫn từ Tổng Thuế cụ thể như sau: Mức giảm trừ gia cảnh mới điều …

Xem thêm ...

Tổng Cục Thuế trả lời một số vướng mắc của người nộp thuế về nội dung quyết toán thuế THU NHẬP CÁ NHÂN

5.0 01 Tổng Cục Thuế trả lời một số vướng mắc của người nộp thuế về nội dung quyết toán thuế THU NHẬP CÁ NHÂN năm 2020: Dịch vụ kế toán Hải Phòng xin tổng hợp lại một số câu trả lời của Tổng Cục Thuế như sau: Câu 1: Công ty không …

Xem thêm ...

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

5.0 03 NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH: I. Một số vấn đề lưu ý khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2020: 1. Ghi nhận lệ phí môn bài đầu năm tài chính a) Ghi nhận lệ phí …

Xem thêm ...